Zestawienie znaków FEPW_page-0001

Roboty budowlane w zakresie budownictwa drogowego obejmujące budowę, przebudowę oraz remonty dróg, ulic i placów.

Do budowy, odnowy i remontu nawierzchni drogowych stosowane są własne mieszanki mineralno – asfaltowe na gorąco i każdego typu.