Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka Akcyjna w Łukowie
powstało w styczniu 1999 roku w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.

Siedziba Zarządu Spółki z zapleczem warsztatowym własnego sprzętu i transportu mieści się w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61A. W Łukowie na ul. Świderskiej 122 zlokalizowana jest Wytwórnia Mas Bitumicznych WMB 120 firmy Madro-Gibat.
PRID S.A.

Wytwórnia Mas Bitumicznych WMB 120 firmy Madro-Gibat.

Budowa i remont ulic

Podstawowym profilem działalności Spółki, wynikającym z długoletniej tradycji, są roboty budowlane w zakresie budownictwa drogowego obejmujące budowę, przebudowę oraz remonty dróg, ulic i placów. Do budowy, odnowy i remontu nawierzchni drogowych stosowane są własne mieszanki mineralno – asfaltowe na gorąco i każdego typu.

Doświadczona kadra

PRID S.A. posiada doświadczoną kadrę inżynieryjno – techniczną z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg oraz zaplecze techniczne wzbogacane o zakupy nowych maszyn drogowych, w tym sterowanych elektronicznie, umożliwiających precyzyjne wykonywanie szerokiego asortymentu robot drogowych,  oraz środków transportowych i innych urządzeń potrzebnych do działalności firmy.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Aby zapewnić najwyższy poziom usług oraz dbając o najwyższą jakość swoich produktów Spółka wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2000 a następnie w październiku  2009r. otrzymała Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

NIP 825-17-46-882;
REGON 711586892;

KRS 0000088035 SĄD REJONOWY W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

Wysokość kapitału zakładowego 501 000,00zł;
Wysokość kapitału wpłaconego 501 000,00zł.