ostatnio zrealizowane duże kontrakty

Inwestor Kontrakt Termin realizacji
Gmina Stoczek Łukowski Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stoczek Łukowski o łącznej długości 3,8 km 2019-06-21 2019-10-31
Gmina Łuków Budowa drogi gminnej Nr 114415 L Zalesie – Dąbie od km 0+003 do km 2+290,00 2019-09-18 2019-10-30
Gmina Łuków Budowa drogi gminnej nr 102344 L Dąbie – Klimki od km 3+801 do km 6+040 2019-07-17 2019-08-30
Powiat Łukowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1337 L Sięciaszka – Czerśl od km 0+010 do km 1+784,43 i od km 2+057 do km 3+912 2019-05-07 2019-07-22
Gmina Łuków Budowa drogi gminnej nr 102344L Dąbie – Klimki od km 0+025 do km 3+801 2018-10-16 2018-11-15
Powiat Łukowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka – dr. kraj. 48 od km 11+425 do km 14+700 od km 22+850 do km 24+850, od km 26+550 do km 27+550 2018-05-23 2018-10-12
Gmina Stoczek Łukowski Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stoczek Łukowski o łącznej dł. 9,4 km 2018-03-28 2018-08-31
Powiat Łukowski Budowa małej obwodnicy miasta Łuków o długości 0,9 km – III etap 2018-05-18 2018-08-29
Powiat Łukowski Przebudowa drogi powiatowej 1312 L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kolonia Gręzówka – Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) w m. Ławki 2018-05-07 2018-06-29
Gmina Stoczek Łukowski Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stoczek Łukowski o łącznej dł. 5,8 km 2017-06-06 2017-10-31
Gmina Krzywda Przebudowa drogi gminnej nr 102687 L Krzywda – Kol. Burzec – Szczałb dł. 2,2 km 2017-06-19 2017-08-02